XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ACID

0
4670

Phụ lục 7.2

Chỉ số acid là số miligam kali hydroxyd cần thiết để trung hòa các acid tự do chứa trong 1 g chế phẩm.

Cách xác định chỉ số acid

Nếu không có chỉ dẫn khác trong chuyên luận riêng, cân chính xác khoảng 10 g chế phẩm, thêm 50 ml hỗn hợp đồng thể tích ethanol 96 % (TT) và ether (77) đã được trung hòa trước với dung dịch kali hydroxyd 0,1 N (CD) hoặc natri hydroxyd 0,1 N(CD), dùng 0,5 ml dung dịch phenolphtalein (TT1) làm chỉ thị. Lắc để chế phẩm tan hoàn toàn. Nếu chế phẩm khó tan , có thể đun hồi lưu trên cách thủy. Chuẩn độ bằng dung dịch kali hydroxyd 0,1 N (CD), lắc liên tục cho đến khi xuất hiện màu hồng bền vững trong 15 s.

Tính chỉ số acid của chế phẩm theo công thức sau:

Chỉ số acid = ( 5,610 x a ) /P

Trong đó:
a là số ml dung dịch kali hydroxyd 0,1 N (CD) đã dùng;
p là lượng chế phẩm đem thử (g).

2.2/5 - (5 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây