Phụ lục 7.3

Chỉ số ester là số milligam kali hydroxyd cần thiết để xà phòng hóa các ester có trong 1 gam chế phẩm

Cách xác định chỉ số ester

a) Xác định chỉ số xà phòng hóa của chế phẩm theo Phụ lục 7.7

b) Xác định chỉ số acid của chế phẩm theo Phụ lục 7.2

Tính chỉ số ester bằng cách lấy chỉ số xà phòng hóa trừ đi chỉ số acid của chế phẩm.

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ESTER
5 (100%) 1 vote

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here