XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT KHÁNG NGUYÊN HBsAg

0
1986

PHỤ LỤC 15.39

CÁCH XÁC ĐỊNH

Thử nghiệm xác định độ tinh khiết kháng nguyên HBsAg được thực hiện trong giai đoạn bán thành phẩm của vắc xin viêm gan B.
Độ tinh khiết kháng nguyên HBsAg được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động: Dung dịch tiệm PBS pH 6,8.
Cách pha dung dịch đệm PBS pH 6,8: Cân 3,48 g natri phosphat monobasic; 9,75 g natri phosphat dibasic; 23,38 g natri clorid và 0,1 g natri azid, hoà tan trong vừa đủ 1L nước khử ion. Điều chỉnh pH bằng 6,8 bằng acid phosphoric (TT) lọc qua màng lọc 0,45 μm.
Điều kiện sắc ký:
Cột TKgel G3000SW, Nhật Bản.
Nhiệt độ phòng
Tốc độ dòng: 0,6 ml/min.
Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 280 nm.
Thể tích tiêm: 50 μl.
Lọc mẫu thử qua màng lọc 0,45 μm trước khi cho mẫu vào cột.
Tiến hành sắc ký với dung dịch thử.
Tiêu chuẩn chấp thuận: Tỷ lệ diện tích pic HBsAg so với tổng số các pic không nhỏ hơn 95 %

Rate this post
BÌNH LUẬN
Vui lòng nhập bình luận của bạn