VIÊN NÉN PARACETAMOL

Tabellae Paracetamoli Là viên nén chứa paracetamol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng paracetamol, C8H9NO2,...

NẦN NGHỆ (Thân rễ)

NẦN NGHệ (Thân rễ) Rhhoma Dioscoreae colettii Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Nần nghệ (Dioscorea collettii Hook. f.), họ Củ nâu (Dioscoreaceae). Mô tả Thân rễ không có hình dạng nhất...

NƯỚC TINH KHIẾT

Aqua purificata H20                   p.t.l: 18,0 Nếu không có qui định gì khác, nước tinh khiết được dùng để pha chế các chế phẩm không yêu...

CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)

Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Rễ và thân rễ còn vỏ hoặc đã cạo lớp bần, được phơi hay sấy khô của ba loài Cam thảo Glycyrrhizae uralensis Fisch., Glycyrrhiza inflata Bat. hoặc...

XUYÊN KHUNG (Thân rễ)

XUYÊN KHUNG (Thân rễ) Rhizoma Ligustici wallichii Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch.), Họ Hoa tán(Apiaceae). Mô tả Thân rễ (quen gọi là củ) có hình...

THỤC ĐỊA

THỤC ĐỊA Radix Rehmanniae glutinosae praeparata Rễ củ đã chế biến của cây Địa hoàng , họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae). Mô tả Phiến dày hoặc khối không đều. Mặt ngoài bóng. Chất mềm, dai,...

THUỐC NHỎ MẮT CLORAMPHENICOL (Collyrium Chloramphenicoli)

THUỐC NHỎ MẮT CLORAMPHENICOL Collyrium Chloramphenicoli Là dung dịch vô khuẩn của cloramphenicol trong nước. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nhỏ mắt” (Phụ lục 1.14) và các yêu...

THUỐC NHỎ MẮT KẼM SULFAT

Collyrium Zinci sulfatis Là dung dịch vô khuẩn của kẽm sulfat trong nước. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nhỏ mắt” (Phụ lục 1.14) và các yêu...

CÀ ĐỘC DƯỢC (Lá)

Folium Daturae metelis Lá phơi hay sấy khô của cây Cà độc dược (Datura metel L.), họ Cà (Solanaceae). Mô tả cà độc dược (lá) Lá khô nhăn nheo, màu nâu, mùi hăng đặc...

XUYÊN SƠN GIÁP

XUYÊN SƠN GIÁP Squama Manis Vây Tê tê, vẩy Trút Vây đã rửa sạch phơi hay sấy khô của con Tê tê (Manis pentadactyla L.). họ Tê tê (Manidae). Mô tả Vẩy tê tê rời có...

APLICATIONS

CÁNH KIẾN TRẮNG

Bemzoinum - An tức hương Nhựa thơm để khô, lấy ờ thân cây Bồ đề , họ Bồ đề (Styracaceae). Mô tả cánh kiến trắng Từng cục...

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

KEM ACICLOVIR

HOT NEWS