THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ)

  THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ) Radix Asparagì cochitichinensis Thiên đông, Tóc tiên leo Rễ đã chế biến phơi hay sấy khô của cây Thiên môn đông , họ Thiên môn đông (Asparagaceae). Mô tả Dược liệu là...

NGŨ VỊ TỬ

NGŨ VỊ TỬ Fructus Schisandrae chinemis Quả chín phơi hoặc sấy khô của cây Ngũ vị bắc , họ Ngũ vị (Schisandraccae). Mô tả Quá hình cầu không đều hoặc hình cầu dẹt, đưòng kính ...

PARACETAMOL

C8H9NO2 p.t.l: 151,2 Paracetamol là N-(4-hydroxyphenyl) acetamid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C8H9NO2. tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh trắng, không mùi. Hơi tan trong...

XÍCH ĐỒNG NAM (Rễ)

XÍCH ĐỒNG NAM (Rễ) Radix Clerodendri japonici Mò đỏ Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Xích đồng nam (Clerodendnm japonicum (Thunb.) Sweet.), họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Tên đồng nghĩa: Volkameria japonica...

Hoạt thạch

Talcum Khoáng thạch thiên nhiên có thành phần chủ yếu là magnesi silicat ngậm nước . Mô tả Cục to nhỏ không đều, màu trắng, vàng, hoặc xám, lam nhạt sáng óng ánh như...

VIÊN NÉN ALBENDAZOL

VIÊN NÉN ALBENDAZOL Tabellae Albendazoli Là viên nén chứa albendazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng albendazol,...

XUYÊN KHUNG (Thân rễ)

XUYÊN KHUNG (Thân rễ) Rhizoma Ligustici wallichii Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch.), Họ Hoa tán(Apiaceae). Mô tả Thân rễ (quen gọi là củ) có hình...

MAGNESI CARBONAT NẶNG

Magnesii subcarbonas ponderosus Magnesi carbonat nặng là magnesi carbonat hydrat base, phải chứa từ 40,0 % đến 45,0 % MgO. Tính chất Bột trắng. Thực tế không tan trong nước, tan trong acid loãng...

TINH DẦU QUẾ (Aetheroleum Cinnamomi)

TINH DẦU QUẾ Aetheroleum Cinnamomi Lấy từ vỏ thân hoặc vỏ cành Quế (Cinamomum cassia Presl. - Cinamomum aromaticum Ne) hoặc một số loài Quế khác {Cinamomum spp.), họ Long não (Lauraceae), bằng cách cất kéo...

VIÊN NÉN ISONIAZID

Tabellae isoniazidi Là viên nén chứa isoniazid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận 'Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng isoniazid, C6H7N30...

APLICATIONS

Phổ Terfenadin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Terfenadin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

THUỐC CỐM Granulae

ACID BENZOIC

HOT NEWS