NGŨ VỊ TỬ

NGŨ VỊ TỬ Fructus Schisandrae chinemis Quả chín phơi hoặc sấy khô của cây Ngũ vị bắc , họ Ngũ vị (Schisandraccae). Mô tả Quá hình cầu không đều hoặc hình cầu dẹt, đưòng kính ...

PARACETAMOL

C8H9NO2 p.t.l: 151,2 Paracetamol là N-(4-hydroxyphenyl) acetamid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C8H9NO2. tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh trắng, không mùi. Hơi tan trong...

VIÊN NÉN ALBENDAZOL

VIÊN NÉN ALBENDAZOL Tabellae Albendazoli Là viên nén chứa albendazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng albendazol,...

XÍCH ĐỒNG NAM (Rễ)

XÍCH ĐỒNG NAM (Rễ) Radix Clerodendri japonici Mò đỏ Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Xích đồng nam (Clerodendnm japonicum (Thunb.) Sweet.), họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Tên đồng nghĩa: Volkameria japonica...

THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ)

  THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ) Radix Asparagì cochitichinensis Thiên đông, Tóc tiên leo Rễ đã chế biến phơi hay sấy khô của cây Thiên môn đông , họ Thiên môn đông (Asparagaceae). Mô tả Dược liệu là...

Hoạt thạch

Talcum Khoáng thạch thiên nhiên có thành phần chủ yếu là magnesi silicat ngậm nước . Mô tả Cục to nhỏ không đều, màu trắng, vàng, hoặc xám, lam nhạt sáng óng ánh như...

CÁT CÁNH (Rễ)

Radix Platycodi grandiflori Rễ để nguyên hoặc đã cạo vỏ ngoài, phơi hoặc sấy khô của cây Cát cánh , họ Hoa chuông (Campanulaceae) Mô tả cát cánh Rễ hình trụ thuôn dần về...

XUYÊN KHUNG (Thân rễ)

XUYÊN KHUNG (Thân rễ) Rhizoma Ligustici wallichii Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch.), Họ Hoa tán(Apiaceae). Mô tả Thân rễ (quen gọi là củ) có hình...

NƯỚC TINH KHIẾT

Aqua purificata H20                   p.t.l: 18,0 Nếu không có qui định gì khác, nước tinh khiết được dùng để pha chế các chế phẩm không yêu...

phenylpropanolamin hydroclorid

C9H13NO.HCl                               p.t.l: 187,7 Phenylpropanolamin hydroclorid là (1RS,2SR)-2-amino- 1-phenylpropan-1-ol hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,5 % C9H13NO.HCl...

APLICATIONS

TIỀN HỒ (Rễ)

TIỀN HỒ (Rễ) Radix Peucedani Rễ đà phơi hay sấy khô của cây Tiên hồ (Peucedanum decursivum Maxim), hoặc cây Tiền hồ hoa trắng (Peucedanum praeruptomm...

AMITRIPTYLIN HYDROCLORID

THỎ TY TỬ

HOT NEWS