DILTIAZEM HYDROCLORID

Diltiazemi hydrochloridum C22H26N2O4S.HCl                                   p.t.l: 451,0 Diltiazem hydroclorid là (2S,3S)-5--2-(4-methoxyphenyl)- 4-oxo 2, 3, 4, 5- tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetat hydroclorid,...

NHA ĐẢM TỬ

NHA ĐẢM TỬ Fructus Bruceae javanicae Xoan rừng, Sầu đâu cứt chuột Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây sầu đâu cứt chuột , họ Thanh thất (Simarubaceae). Mô tả Quả nhỏ hình...

VERAPAMIL HYDROCLORID

Verapamili hydrochloridum Verapamil hydroclorid là (2RS)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)- 5-(methyl)amino]-2-( 1 - methylethyl)pentannitril hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C27H38N2O4.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Verapamil hydroclorid Bột kết tinh màu...

NICLOSAMID KHAN

C13H8Cl2N2O4                              p.t.l: 327,1 Niclosamid khan là 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrophenyl)- 2-hydroxybenzamid, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C13H8Cl2N2O4, tính theo...

PROPYL PARAHYDROXYBENZOAT

Propylis parahydroxybenioas Propylparaben, Nipasol M C10H12O3  P.t.l: 180,2 Propyl parahydroxybenzoat là propyl 4-hydroxybenzoat, phải chứa từ 98,0 % đến 102,0 % C10H12O3. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng. Rất khó tan...

CÁC VẮC XIN DÙNG CHO NGƯỜI

CÁC VẮC  XIN DÙNG CHO NGƯỜI Vaccina ad usum humanum Vắc xin dùng cho người là những chế phẩm chứa các kháng nguyên có khả năng tạo miễn dịch chủ động và đặc...

VIÊN NÉN TIMOLOL

Tabellae Timololi Là viên nén chứa timolol maleat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1 .20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng...

DEXPANTHENOL

C9H19NO4        p.t.l: 205,3 Dexpanthenol là (2R) -2,4- dihydroxy- N-(3-hydroxypropyl)- 3,3- dimethylbutanamid,phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C9H19NO4, tính theo chế phẩm đã làm khan. Tính chất Chất lỏng nhớt,...

BENZYLPENICILIN KALI

BENZYLPENICILIN KALI Beniylpenicilinum kalicum Benzylpenicilin kali là kali (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7- oxo-6--4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylat, được sản xuất bằng cách nuôi cấy chủng Penicilium notatum hoặc các chủng cùng họ hay điều chế bằng các phương pháp khác;...

THUỐC TIÊM CYANOCOBALAMIN (Injectio Cyanocobalamini)

THUỐC TIÊM CYANOCOBALAMIN Injectio Cyanocobalamini Thuốc tiêm vitamin B12. Là dung dịch vô khuẩn của cyanocobalamin trong nước để pha thuốc tiêm, có thể chứa một số chất ổn định. Chế phẩm phải đáp ứng các...

APLICATIONS

VIÊN NÉN METHYLPREDNISOLON

Tabellae Methylprednisoloni Là viên nén chứa methylprednisolon. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các...

BUPIVACAIN HYDROCLORID

Phổ Clarithromycin

THUỐC TIÊM ADRENALIN

HOT NEWS