Hoàng tinh (thân rễ)

Rhizoma Polygonati Củ cây cơm nếp, Đại hoàng tinh, Hoàng tinh đầu gà, Hoàng tinh dạng gừng Thân rễ đã phơi hay sấy khô của một số loài Hoàng tinh: Polygonatum kingianum Coll....

CALCI CARBONAT (Calcii carbonas)

CALCI CARBONAT Calcii carbonas CaCO3  Calci carbonat phải chứa từ 98,5 % đến 100,5 % CaC03, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột trắng hoặc gần như trắng. Thực tế không tan trong nước. Định...

NATRI SULFACETAMID

C8H9N2NaO3S.H20                                             p.t.l: 254,2 Natri sulfacetamid là natri acetyl azanid, phải chứa...

Dâu (vỏ rễ)

Cortex Mori albae radicis Tang bạch bì, vỏ rễ dâu Vỏ rễ đã cạo lớp bần, phơi hay sấy khô của cây Dâu tằm (Morus alba L-), họ Dâu tằm (Moraceae). Mô tả Mảnh vỏ...

MAGNESI CLORID

Magnesii chloridum Magnesi clorid hexahydrat MgCl2.6H20                                                       ...

KALI BROMID

Kalii bromidum KBr                          p.t.l: 119,0 Kali bromid phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % KBr, tính theo chế phẩm đã...

BỘT PHA TIÊM VINCRISTIN SULFAT

Vincristini sulfatis pro Injectione Bột pha tiêm vincristin sulfat là bột vô khuẩn vincristin sulfat đóng trong lọ thủy tinh kín, vô trùng. Có thể có tá dược. Chế phẩm phải đáp...

THUỐC TIÊM ADRENALIN

THUỐC TIÊM ADRENALIN Injectio Adrenalini Thuốc tiêm epinephrin Là dung dịch vô khuẩn đẳng trương của adrenalin tartrat 0,18 % trong nước để pha thuốc tiêm. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên...

VIÊN NÉN AMOXICILIN

VIÊN NÉN AMOXICILIN Tabellae Amoxicillini Là viên nén chứa amoxicilin trihydrat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng...

ACID METHACRYLIC VÀ ETHYL ACRYLAT ĐỒNG TRÙNG HỢP (1 : 1)

ACID METHACRYLIC VÀ ETHYL ACRYLAT ĐỒNG TRÙNG HỢP (1 : 1) Acidi methacrylici et ethylis acrylatispolymerisatum (1 : 1) Acid methacrylic và ethyl acrylat đồng trùng hợp có khối lượng phân tử tương đối trung...
- Advertisement -

APLICATIONS

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH SỬ DỤNG TRONG KIỂM ĐỊNH...

PHỤ LỤC 15.44 Giới thiệu chung Phương pháp miễn dịch là phương pháp dựa trên các liên kết đặc hiệu, thuận nghịch và không cộng hóa...

ACID MEFENAMIC

BÌM BÌM BIẾC (Hạt)

KHÔI

HOT NEWS