TẮC KÈ

TẮC KÈ Gekko Toàn thân đã chế biến của con Tắc kè (Gekko gekko L.), họ Tắc kè (Gekkonidae). Mô tả Tắc kè có 4 chân. Toàn thân dẹt, do đà chế biến nên có...

Dây đau xương (thân)

Caulis Tinosporae sinensis Thân đã thái phiến phơi hay sấy khô của cây Dây đau xương , họ Tiết dê (Menispermaceae). Mô tả Thân đã thái thành phiến, khô, dày mỏng không đều, thường...

Cóc mắn

Herba Centipedae minimae Cỏ the Toàn cây đã rửa sạch phơi hay sấy khô của cây Cóc mắn , họ Cúc (Asteraecae). Mô tả Thân mảnh, nhỏ, mềm, phân nhánh nhỏ, màu xanh nhạt...

Đại hoàng (thân rễ)

Rhizoma Rhei Thân rễ đã cạo bỏ vỏ phơi hay sấy khô của các loài Đại hoàng (Rheitmpalmatum L., Rheum officinale Baill.), hoặc giống lai của hai loài trên, họ Rau răm...

ATORVASTATIN CALCI TRIHYDRAT

ATORVASTATIN CALCI TRIHYDRAT Atorvastatinum calcium trihydricum Atorvastatin calci trihydrat là calci (3R,5R)-7--3,5-dihydroxyheptanoat trihydrat, phải chứa từ 97,0 % đến 102,0 % C66H68CaF2N4O10, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột màu trắng hoặc gần như trắng, đa...

POLYSORBAT 60

Polysorbatum 60 Polysorbat 60 là hỗn hợp các ester từng phần của các acid béo, chủ yếu của acid stearic 50 với sorbitol (sorbitol monolaurerat) và các anhydrid của sorbitol đã được...

BẠC VITELINAT

BẠC VITELINAT Argentum vitellinicum Argyrol Bạc vitelinat là hợp chất của bạc với vitelin (phospho-protein), phải chứa ít nhất 20,0 % Ag. Tính chất Mảnh hoặc phiến màu nâu thẫm hay lục đen bóng, dễ hỏng ngoài...

Dừa cạn (lá)

Folium Catharanthi rosei Lá phơi hay sấy khô của cây Dừa cạn , họ Trúc đào (Apocynaceae). Mô tả Lá nguyên hình bầu dục hẹp, màu lục xám hay lục nhạt, đầu hơi nhọn,...

Cúc hoa vàng (cụm hoa)

Flos Chrysanthemi indici  Cam cúc, Kim cúc Cụm hoa (quen gọi là hoa) đã chế biến và phơi hay sấy khô của cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) thành phẩm là trà hoa...

Diệp hạ châu đắng

Herba Phyllanthi amari Chó đẻ răng cưa thân xanh Toàn cây tươi hoặc đã phơi hay sấy khô của cây Diệp hạ châu đắng (Pinllanthus amarus Schum, et Thonn.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Mô...

APLICATIONS

Phổ Timolol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Timolol với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

TÍA TÔ (Quả)

MAGNESI SULFAT

HOT NEWS