BỘT PHA TIÊM BENZYLPEMCILIN

BỘT PHA TIÊM BENZYLPEMCILIN Benzylpenicillini pro injectione Bột pha tiêm benzylpcnicilin là bột kết tinh vô khuẩn của benzylpenicilin kali hoặc benzylpenicilin natri đóng trong ống thủy tinh hàn kín hoặc lọ thủy...

VẮC XIN HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP b CỘNG HỢP

VẮC XIN HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP b CỘNG HỢP Vaccinutn haemophili stirpis b coniugatum Văc xin Haemophilus influenzae typ b (Hib) cộng hợp là một chế phẩm được tinh chế từ vỏ polysaccharid của...

TRẦN BÌ

TRẦN BÌ Pericarpium Citri reticulatae perettne Vỏ quả chín đã phơi hoặc sấy khô và để lâu năm của cây Quýt (Citrus reticulata Blanco), họ Cam (Rutaceae). Mô tả Vỏ cuộn lại hoặc quăn, dày...

VIÊN NÉN HEPTAMINOL

Tabellae Heptaminoli Là viên nén chứa heptaminol hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng heptaminol,C8H19N0.HCl, từ...

PIPERAZIN PHOSPHAT

C4H10N2.H3PO4.H2O                           P.t.l: 202,1 Piperazin phosphat phải chứa từ 98,5 % đến 100,5 % C4H10N2.H3PO4, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột...

VÀNG ĐẮNG (Thân)

VÀNG ĐẮNG (Thân) Caulls Coscinii fenestrati  Thân đã phơi hoặc sấy khô của cây Vàng đắng , họ Tiết dê (Mcnispermaceae). Mô tả  Thân hình trụ tròn, đường kính 2 cm trở lên, gần thẳng...

Dành dành (quả)

Fructus Gardeniae Chi tử Quả chín phơi hay sấy khô của cây Dành dành (Gardenia jasminoides Ellis), họ Cà phê (Rubiaceae). Mô tả Quả hình thoi hoặc hình trứng hẹp, dài 2 cm đến 4,5...

THÔNG THẢO (Lõi thân)

THÔNG THẢO (Lõi thân) Medulia Tetrapanacis papyrtferi Lõi thân khô của thân cây Thông thảo (Tetrapanaxpapyrilera (Hook.) K, Koch], họ Nhân sâm (Araliaceae). Mô tả Hình trụ, dài 20 cm đến 40 cm, đường kính...

TINH DẦU HÚNG CHANH

TINH DẦU HÚNG CHANH Aetheroleum Plectranthi amboinici Tinh dầu Tần dày lá Tinh dầu thu được từ lá tươi của cây Húng chanh , họ Bạc hà (Lamiaecae), bằng cách cất kéo hơi nước. Tính...

VIÊN NÉN HALOPERIDOL

Tabellae Haloperidoli Là viên nén chứa haioperidol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau: Hàm lượng haloperidol,C21H23ClFN02, từ 90,0...

APLICATIONS

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

PHỤ LỤC 6.2 pH là một số biểu thị quy ước nồng độ ion hydrogen của dung dịch nước. Trong thực hành, định nghĩa trên...

MEPROBAMAT

BỘT PHA TIÊM ARTESUNAT

BẠCH CHỈ (Rễ)

HOT NEWS