Địa long

0
Pheretima Giun đất Toàn thân đã phơi hay sấy khô của con Giun [Pheretima aspergillum (E. Pcrri cr), Pheretima vulgaris., Pheretima gitillelmi (Michaelsen), hay Pheretima pectinifera họ Cự dẫn (Megascolecidae). Loại đầu...

VIÊN NÉN OFLOXACIN

0
Tabellae Ofloxacini Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa ofloxacin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu...

THUỐC GIỌT NIKETHAMID

0
Solutio Nikethamidi Là dung dịch thuốc chứa nikethamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Dung dịch thuốc” (Phụ lục 1.3) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng nikethamid, C10H14N2O...

HYDROXOCOBALAMIN SULFAT

0
 . H2SO4 C124H178Co2N26O30P2.H2SO4                                                         P.t.l:...

RẺ QUẠT (Thân rễ)

0
RẺ QUẠT (Thân rễ) Rhizoma Belamcandae chinensis Xạ can Thân rễ để nguyên hay được cắt thành phiến mỏng đã phơi hay sấy khô của cây Rẻ quạt , họ La dơn (Iridaceae). Mô tả Đoạn...

BẠCH ĐỒNG NỮ (Cành mang lá)

0
Lá đã phơi hay sấy khô của cây Bạch đồng nữ (Clerodendmm chinensevar. simplex (Mold.) s. L. Chen), họ Cỏ roi ngựa (Verbcnaceae). Tên đồng nghĩa: Clemodendrum philippinumSchauer var. simplex Mold.;...

MÂM XÔI (Quả)

0
MÂM XÔI (Quả) Fructus Rubi Đùm đũm Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Mâm xôi  (Rubus  alceaefolius Poir.), họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô tả Dược liệu là quả tụ hình cầu, thường đính...

PAPAVERIN HYDROCLORID

0
C20H21NO4.HCl                      p.t.l: 375,9 Papaverin hydroclorid là 1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7- dimethoxyisoquinolin hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C20H21NO4.HCl, tính theo chế phẩm...

NGẢI CỨU

0
NGẢI CỨU Herba Artemisiae vulgaris Ngọn thân đã phơi hay sấy khô của cây Ngải cứu [Artemisia  vulgaris L.), họ Cúc (Asteraceae). Mô tả Ngọn thân dài không quá 30 cm, có khía dọc, màu...

BỘT BÓ

0
BỘT BÓ Calci sulfat ustus Calci sulfat khô CaS04.1/2H20                  p.t.l: 145,1 Calci sulfat khô được điều chế bằng cách đun nóng bột thạch cao CaS04.2H20 ở nhiệt độ...
- Advertisement -

APLICATIONS

NHÂN TRẦN

0
NHÂN TRẦN Herba Adenosmatis caerulei Thân, cành mang lá và hoa đã phơi hay sấy khô của cây Nhân trần (Adenosma caeruleum R.Br.), họ Hoa mõm...

NATRI HYDROCARBONAT

DAPSON

HOT NEWS