SÓI RỪNG

SÓI RỪNG Herba Sarcandrae glabrae Phần trên mặt đất phơi hay sấy khô của cây sói rừng , họ Hoa sói (Chloranthaceae). Mô tả Đoạn thân hình trụ thường phân nhánh, màu lục, dài 10...

DOMPERIDON MALEAT

Domperidoni maleas C22H24ClN502.C4H404                                  p.t.l: 542,0 Domperidon maleat là 5-cloro -1- piperidin-4-yl]- 1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-onhydro(z)-buten-dioat , phải chứa từ 99,0...

LINH CHI

LINH CHI Ganoderma Nấm lim, Nấm trường thọ Thể quả hóa gỗ đã phơi hay sấy khô của Linh chi  , họ Nấm lim  (Ganodermataceac). Mô tả Thể quả dạng hình thận, hình tròn hay hình...

VIÊN NÉN NICOTINAMID

Tabellae Nicotinamidi Là viên nén chứa nicotinamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng nicotinamid, C6H6N20  ,...

CALCI LACTAT TRIHYDRAT (Calcii lactas trihydricus)

CALCI LACTAT TRIHYDRAT Calcii lactas trihydricus Calci lactat trihydrat là calci bis-2-hydroxypropanoat hoặc hỗn hợp của calci(2R)-,(2S)-và (2RS)-2-hydroxypropanoat trihydrat, phải chứa từ 98,0 % đến 102.0 % C6H10CaO6, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột dạng...

VINPOCETIN

Vinpocetinum C22H26N2O2  Vinpocetin là ethyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b- hexahydro- 1H-indolopyrido naphthyridin-12-carboxylat, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5% C22H26N2O2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Vinpocetin Bột kết tinh màu trắng hoặc vàng nhạt. Thực tế...

AMBROXOL HYDROCLORID

AMBROXOL HYDROCLORID Ambroxoli hydrochloridum Ambroxol hydroclorid là trans-4-cyclohexanol hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C13H18Br2N2O.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh trắng hay vàng nhạt. Hơi tan...

PHTHALYLSULFATHlAZOL

C17H13N3O5S2                     ptl: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-carbamoyl]benzoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C17H13N3O5S2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính...

NIKETHAMID

C10H14N2O                                     p.t.l: 178,2 Nikethamid là N,N- diethylpyridin- 3- Carboxamid , phải chứa từ 99,0 %...

KEM ACICLOVIR

KEM ACICLOVIR Cremoris Acicloviri KEM ACICLOVIR Là thuốc kem dùng ngoài da có chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc” (Phụ lục...
- Advertisement -

APLICATIONS

Cỏ mần trầu

Herba Eleusinis indicae Toàn cây mang hoa đã rửa sạch, phơi hay sấy khô của cây Cỏ mần trầu , họ Lúa (Poaceae). Mô tả Dược liệu...

ACEBUTOLOL HYDROCLORID

dược điển việt nam

CÁC PHẢN ỨNG ĐỊNH TÍNH

ACTISÔ (Lá)

HOT NEWS