Cơm cháy (lá)

Folium Sambuci javanicae Lá chét phơi hay sấy khô của cây Cơm cháy Sambucus javanica Blume), họ Cơm cháy (Sambucaceae). Mô tả Lá khô nhăn nheo, có mùi đặc biệt, dài 9 cm đến...

THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ)

  THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ) Radix Asparagì cochitichinensis Thiên đông, Tóc tiên leo Rễ đã chế biến phơi hay sấy khô của cây Thiên môn đông , họ Thiên môn đông (Asparagaceae). Mô tả Dược liệu là...

TINH BỘT SẮN

Amylum Manihoti Tinh bột sắn là bột đã tinh chế được lấy từ thân rễ (quen gọi là củ) của cây sắn (Manihot utilissima Pohl.), họ thầu dầu (Euphorbiaceae). Tính chất Bột rất mịn,...

VIÊN NÉN MAGNESI – B6

Tabellae Magnesii - Pyridoxini hydrochloridi Là viên nén bao chứa magnesi lactat dihydrat và pyridoxin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” mục “Viên bao”...

TRIMETHOPRIM

Trimethoprim là 5-(3,4,5-trimethoxybenzyl) pyrimidin-2,4-diamin, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C14H18N4O3, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Trimethoprim Bột trắng hoặc trắng hơi vàng. Rất khó tan trong nước,...

BẠCH TẬT LÊ (Quả)

Quả chín phơi khô của cây Bạch tật lê {Tribulưs terrestris L.), họ Tật lê (Zygophyllaceae). Mô tả bạch tật lê Quả hình cầu, đường kính 12 mm đến 15 mm. Vỏ quả...

TẰM VÔI

TẰM VÔI Bombyx Botryticatus Bạch cương tàm, Cương tàm Toàn thân phơi hoặc sấy khô của con Tằm nhà nuôi giai đoạn 4 đến 5 (Bombyx mori L.), họ Tằm tơ (Bombycidae) bị nhiễm...

THUỐC MỠ ACID BORIC 10 %

THUỐC MỠ ACID BORIC 10 % Unguentum Acidi borici 10 % Là thuốc mỡ dùng ngoài da có chứa acid boric, Acid boric phải được tán thành bột mịn qua rây số 125 trước khi...
Bá tử nhân

Bá Tử Nhân

Bá Tử Nhân Semen Platycladi orientalis Là hạt trong "nón cái" già (còn gọi là "quả") được phơi hay sấy khô của cây Trắc bá , họ Hoàng đàn (Cupressaceac). Mô tả Bá Tử...

NGÔ CÔNG

NGÔ CÔNG Scolopendra Ngô công là cơ thể khỏ của loài Rết (Scolopendra morsitans  Linnaeus), họ Rết (Scolopendridae). Mô tả Cơ thể rết thường nhỏ dài 7 cm đến 13 cm. Thân dẹt bao  gồm...
- Advertisement -

APLICATIONS

VẮC XIN BẠI LIỆT BẤT HOẠT (IPV)

VẮC XIN BẠI LIỆT BẤT HOẠT (IPV) Vaccinunt poliomyelitidis inactivatum Vắc xin bại liệt bất hoạt là một hỗn dịch vô khuẩn của virus bại liệt...

Phổ Indomethacin

NALOXON HYDROCLORID

HOT NEWS