VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC Tabellae Acidi acetylsalicylici Viên nén aspirin Là viên nén chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu...

ACID ACETYLSALICYLIC

ACID ACETYLSALICYLIC Acidum acetylsalicylicum Aspirin Acid acetylsalicylic là acid 2-(acetyloxy)benzoic, phải chứa từ 99,5 % đến 101,0 % C9H8O4. tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể không màu, bột kết tinh trắng hoặc gần...

BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN

BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN Pulveres Acetylcysteini BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN Là thuốc bột dùng để pha hỗn dịch hoặc dung dịch uống chứa acetylcystein. Có thể có thêm các tá dược tạo mùi...

ACETYLCYSTEIN

ACETYLCYSTEIN Acetylcysteinum Acetylcystein là acid (2R)-2-(acetylamino)-3-sulfanylpropanoic, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C5H9NO3S, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất  Bột kết tinh trắng hoặc tinh thể không màu. Dễ tan trong nước...

VIÊN NÉN ACETAZOLAMID

VIÊN NÉN ACETAZOLAMID Tabellae Acetazolamidi VIÊN NÉN ACETAZOLAMID Là viên nén chứa acetazolamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau...

ACETAZOLAMID

ACETAZOLAMID - Acetaiolamidum Acetazolamid là N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) acetamid, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C4H6N403S2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất  Bột kết tinh trắng hay gần như trắng. Đa hình. Rất khó...

VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL

VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL Tabellae Acenocoumaroli VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL Là viên nén chứa acenocoumarol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm...

ACENOCOUMAROL

ACENOCOUMAROL Acenocoumarolum Acenocoumarol là (RS)-4-hydroxy-3-(l-p-nitrophenyl-3-oxobutyl) coumarin, phải chứa từ 98,5 % đến 100,5 % C19H15NO6 tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột đa hình, gần như trắng cho tới màu vàng sẫm. Thực tế...

VIÊN NÉN ACEBUTOLOL

VIÊN NÉN ACEBUTOLOL Tabellae Acebutololl VIÊN NÉN ACEBUTOLOL Là viên nén chứa acebutolol hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau: Hàm...

ABACAVIR SULFAT

ABACAVIR SULFAT Abacavir sulfat là biscyclopent-2-enyl]methanol] sulfat, phải chứa từ 99,0 % đến 101.0 % C28H38N12O6S, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột màu trắng hoặc gần như trắng. Tan trong nước, thực tế...
- Advertisement -

APLICATIONS

BÌM BÌM BIẾC (Hạt)

0
Semen Pharbitidis Khiên ngưu tử, Hắc sửu Dược liệu là hạt phơi hay sấy khô của cây Bìm bìm biếc , họ Bìm bìm (Convolvulaceae) Mô tả...

BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH

VIÊN NÉN KETOCONAZOL

DL-METHIONIN

HOT NEWS