ACEBUTOLOL HYDROCLORID

ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng....
- Advertisement -

APLICATIONS

BÁCH BỘ (Rễ)

Rễ củ đã phơi hoặc sấy khô của cây Bách bộ (Stemonatuberosa Lour.), họ Bách bộ (Stemonaceae).  Mô tả bách bộ Rễ củ hình trụ cong...

BỐI MẪU (Thân hành)

Phổ Tramadol hydroclorid

HOT NEWS