ACEBUTOLOL HYDROCLORID

ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như...
- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN ACICLOVIR

0
VIÊN NÉN ACICLOVIR Tabellae Acicloviri VIÊN NÉN ACICLOVIR Là viên nén chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục...

INDINAVIR SULFAT

MÒ HOA TRẮNG

KHỔ SÂM

HOT NEWS

0981.199.836