Home Chuyên luận Thuốc cổ truyền

Thuốc cổ truyền

HOÀN QUY TỲ

Hoàn quy tỳ Công thức Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)                             80g Bạch truật (Radix Atractylodis macrocephalae)         ...

HOÀN SÂM NHUNG BỔ THẬN

Hoàn sâm nhung bổ thận Công thức Ba kích (Radix Morindae officinalis)                                         ...

HOÀN THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

Hoàn thiên vương bổ tâm Công thức Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae)                        25 g Huyền sâm (Radix Scrophulariae)         ...

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH Công thức Hắc phụ tử (Radix Aconiti lateralis)                         300 g Can khương (Rhizoma Zingiberis officinalis)       ...

CAO BỔ PHỔI

Cao bổ phổi Công thức Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)                                   50 g Xương bồ (Rhizoma Acori)     ...

HOÀN NHỊ TRẦN

Hoàn nhị trần Công thức Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)          200 g Bán hạ (Rhizoma Pinelliae)(chế)                         ...

HOÀN BÁT TRÂN

Hoàn bát trân Công thức Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)                                    100 g Đương quy (Radix Angelicae...

BỘT BÌNH VỊ

Công thức Thương truật (Rhizama Atractylodis)                     80 g Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis)                 50 g Trần bì (Pericarpium...

CAO LỎNG HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ

Cao lỏng hoắc hương chính khí Công thức Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae)                              240 g Hậu phác (Cortex Magnoliae...

HOÀN LỤC VỊ

Hoàn lục vị Công thức Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)              160 g Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)                   ...

APLICATIONS

BÁN BIÊN LIÊN

Toàn cây phơi hay sấy khô của cây Bán biên liên (LobeliachinensisLour.), họ Hoa chuông (Campanunlaceae). Mô tả bán biên liên Thường cuốn với nhau tạo thành...

LẠC TIÊN

VIÊN NÉN DEXAMETHASON

HOT NEWS