HOÀN QUY TỲ

Hoàn quy tỳ Công thức Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)                             80g Bạch truật (Radix Atractylodis macrocephalae)         ...

CAO BỔ PHỔI

Cao bổ phổi Công thức Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)                                   50 g Xương bồ (Rhizoma Acori)     ...

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH Công thức Hắc phụ tử (Radix Aconiti lateralis)                         300 g Can khương (Rhizoma Zingiberis officinalis)       ...

HOÀN LỤC VỊ

Hoàn lục vị Công thức Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)              160 g Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)                   ...

HOÀN BỔ TRUNG ÍCH KHÍ

Hoàn bổ trung ích khí Công thức Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei)                      100 g Đẳng sâm (Radix Codomopsis pilosulae)         ...

HOÀN NHỊ TRẦN

Hoàn nhị trần Công thức Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)          200 g Bán hạ (Rhizoma Pinelliae)(chế)                         ...

CAO LỎNG HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ

Cao lỏng hoắc hương chính khí Công thức Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae)                              240 g Hậu phác (Cortex Magnoliae...

HOÀN SÂM NHUNG BỔ THẬN

Hoàn sâm nhung bổ thận Công thức Ba kích (Radix Morindae officinalis)                                         ...

HOÀN BÁT TRÂN

Hoàn bát trân Công thức Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)                                    100 g Đương quy (Radix Angelicae...

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG  Công thức Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)                                         ...
- Advertisement -

APLICATIONS

THANH CAO

THANH CAO Herba Artcmisiae aplaceae Phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Thanh cao {Artcmisia apiacea Hance), họ Cúc (Asteraceac). Mô tả Cành hình...

XUYÊN SƠN GIÁP

NITRAZEPAM

Phổ Sulfamethoxazol

HOT NEWS