ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN A

PHỤ LỤC 10.10 Hoạt lực của vitamin A được tính theo đơn vị quốc tế (ký hiệu IU). 1 IU vitamin A tương đương với 0,300 μg retinol; 0,344 μg retinyl aceuit;...

ĐỊNH LƯỢNG ACID OMEGA-3 TRONG DẦU CÁ

PHỤ LỤC 10.21 Dầu cá là sản phẩm có nguồn gốc từ các loài cá thuộc họ Cá trồng (Engraulidae), Cá khế (Carangidae), Cá trích (Clupeidae), Cá ốt me (Osmeridae), Cá Hồi...

ĐỊNH LƯỢNG ACID 2-ETHYLHEXANOIC

phụ lục 10.17 Tiến hành phương pháp sắc ký khí (Phụ lục 5.2). CHUẨN BỊ Dung dịch chuẩn nội: Hòa tan 100 mg acid 3-cyclohexyl propionic (TT) trong cyclohexan (TT) và pha loãng vừa...

ĐỊNH LƯỢNG N,N-DIMETHYLANILIN

PHỤ LỤC 10.16 Xác định bằng phương pháp sắc ký khí (Phụ lục 5.2). Phương pháp 1 Dung dịch chuẩn nội: Hòa tan 50 mg N,N-diethylanilin (TT) trong 4 ml dung dịch acid hydrocloric...

XÁC ĐỊNH ETHYLEN OXYD VÀ DIOXAN TỒN DƯ

PHỤ LỤC 10.15 Thử nghiệm này xác định ethylen oxyd và dioxan tồn dư trong các chất tan trong nước hay trong dimethylacetamid. Đối với các chất không tan hoặc tan không...

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ACID AMIN

PHỤ LỤC 10.11 Phương pháp phân tích acid amin là phương pháp xác định thành phần và hàm lượng các acid amin trong các protein và peptid, cũng như trong các chế...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETHANOL

PHỤ LỤC 10.12 Sử dụng phương pháp 1 hoặc phương pháp 2 trừ khi có những chỉ dẫn khác trong chuyên luận riêng. Phương pháp 1 Tiến hành phương pháp sắc ký khí (Phụ...

ĐỊNH LƯỢNG NITROGEN TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ

PHỤ LỤC 10.9 Nitrogen trong hợp chất hữu cơ được định lượng dưới dạng amoniac trong amoni Sulfat thu được khi vô cơ hóa các hợp chất hữu cơ có chứa nitrogen...

ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC

PHỤ LỤC 10.3 Nếu không có chỉ dẫn khác trong chuyên luận riêng, áp dụng Phương pháp 1 và định lượng trực tiếp. Phương pháp 1 (Định lượng nước bằng thuốc thử Karl Fischer) Nguyên...

ĐỐT TRONG OXYGEN

phụ lục 10.19 Thiết bị Nếu không có những qui định khác trong chuyên luận riêng, bình đốt là một bình nón bằng thủy tinh borosilicat dung tích ít nhất là 500 ml,...
- Advertisement -

APLICATIONS

Hoàng liên (thân rễ)

Rhizoma Coptidis Thân rễ phơi khô của nhiều loài Hoàng liên chân gà như Coptis chinensis Franch., coptis quinquesecta Wang, hoặc Coptis teeta Wall., họ...

TÁO (Hạt)

THUỐC HOÀN Pilula

Đảng sâm (rễ)

HOT NEWS