Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

APLICATIONS

BISACODYL

0
BISACODYL Bisacodylum Bisacodyl là 4,4’-(pyridin-2-ylmethylen)diphenyl diacetat, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C22H19N04, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu...

Côn bố

VIÊN NÉN DIAZEPAM

HOT NEWS