Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 15

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 15

XÁC ĐỊNH BSA TỒN DƯ TRONG VẮC XIN

PHỤ LỤC 15.45 BSA (Bovine Scrum Albumin) là một loại protein dưới dạng huyết thanh...

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH SỬ DỤNG TRONG KIỂM ĐỊNH VẮC XIN

PHỤ LỤC 15.44 Giới thiệu chung Phương pháp miễn dịch là phương pháp dựa trên...

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CÔNG HIỆU (IN VIVO) CỦA VẮC XIN VIÊM GAN B TÁI TỔ HỢP

PHỤ LỤC 15.43 Sinh vật phẩm Chuột nhắt cái giống BALB/c thuần chủng từ cùng...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SACCHARID TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ORCINOL

PHỤ LỤC 15.42 Nguyên tắc Phương pháp cho phép định lượng polyribosylribitol phosphat (PRP), polysaccharid...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CESI TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.41 Nguyên lý Cesi tồn dư trong quá trình tinh khiết HBsAg được...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.34 Protein có trong vắc xin và sinh phẩm được xác định theo...

XÁC ĐỊNH pH CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.33 Nguyên lý Trị số pH của một dung dịch vắc xin hay...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIMEROSAL TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

phụ lục 15.29 Có nhiều phương pháp để xác định hàm lượng thimerosal trong vắc...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM (Al+++) TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

phụ lục 15.27 Phương pháp 1 Nguyên lý: Phương pháp dựa trên phản ứng tạo...

THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG THÀNH PHẦN BẠCH HẦU – UỐN VÁN – HO GÀ TRONG VẮC XIN DTwP HẤP PHỤ

PHỤ LỤC 15.19 Các thành phần bạch hầu, uốn ván, ho gà toàn tế bào...