XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ PROTEIN CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM BẰNG THUỐC...

0
PHỤ LỤC 15.32 Nguyên lý Phương pháp dựa vào tính chất của thuốc thử Nessler cho phản ứng màu với ion amoni (NH4+) được tạo thành sau khi vô cơ hóa các protein. Phương...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHENOL TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
phụ lục 15.28 Phương pháp 1 Nguyên lý Phương pháp dựa vào phản ứng tạo màu của thuốc thử Folin với phenol. Phương pháp tiến hành Vắc xin mẫu thử được ly tâm với vận tốc...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORID VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA PROTEIN BẰNG PHƯƠNG...

0
PHỤ LỤC 15.26 Nguyên lý Phương pháp dựa trên phản ứng của ion Cl- với một lượng bạc Nitrat thừa. Bạc nitrat thừa sẽ được chuẩn độ bằng dung dịch amoni sulfocyanid với chỉ...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYD TỒN DƯ TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
PHỤ LỤC 15.25 Nguyên lý Có hai phương pháp xác định hàm lượng Formaldehyd tồn dư trong vắc xin và sinh phẩm như sau: Phương pháp 1: Dựa vào phản ứng tạo chất màu...

XÁC ĐỊNH CÔNG HIỆU THÀNH PHẦN UỐN VÁN TRONG VẮC XIN HẤP PHỤ CHỨA...

0
PHỤ LỤC 15.22 Công hiệu của thành phần uốn ván trong vắc xin DTwP được xác định bằng phương pháp so sánh liều hữu hiệu 50 % (ED50) của vắc xin chuẩn...

XÁC ĐỊNH CÔNG HIỆU CỦA VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

0
PHỤ LỤC 15.21 Xác định công hiệu (hiệu giá) của vắc xin bại liệt uống gồm 2 nội dung: Xác định hiệu giá virus trong vắc xin bán thành phẩm (đơn týp). Xác định...

XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ THẦN KINH TỒN DƯ TRONG VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

0
PHỤ LỤC 15.20 Khỉ dùng để thử nghiệm có cân nặng không dưới 1,5 kg. Dùng khỉ loài Macaca hoặc Cercopithecus. Hỗn dịch bán thành phẩm đã lọc phải thử song song...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TOÀN PHẦN CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM BẰNG...

0
PHỤ LỤC 15.18 Nguyên lý Phương pháp dựa vào tính chất của thuốc thử Nessler cho phản ứng màu với ion amoni (NH4+) được tạo thành sau khi vô cơ hóa các chất...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG DẠI

0
phụ lục 15.17 Hiệu giá huyết thanh kháng dại được xác định dựa trên nguyên lý của phản ứng trung hòa in vivo của một liều cố định virus dại thử thách...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG ĐỘC TỐ UỐN VÁN

0
PHỤ LỤC 15.16 Hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván được xác định bằng cách so sánh mức độ bảo vệ giữa liều kháng độc tố uốn ván thử nghiệm...
- Advertisement -

APLICATIONS

BẠCH CHỈ (Rễ)

0
Rễ phơi hay sấy khô của cây Bạch chỉ , họ Hoa tán (Apiaceae). Mô tả bạch chỉ Rễ hình chùy, thẳng hay cong, dài 10...

Phổ Pethidin hydroclorid

AMINOPHYLIN

QUA LÂU (Quả)

HOT NEWS