MÔI TRƯỜNG DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI KHUẨN HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ VÀ NẤM

0
PHỤ LỤC 15.8 Quy định chung Môi trường nuôi cấy dùng để kiểm tra vô trùng phải do cơ quan Kiểm định Quốc gia quy định. Môi trường này phải bảo đảm sự...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TWEEN 20 TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
PHỤ LỤC 15.6 Nguyên lý Dựa vào phản ứng của polyethoxylat trong thành phần của Tween 20 với amoni cobaltothiocyanat tạo thành hợp chất màu xanh lơ tan trong dicloromethan. Tiến hành Mẫu thử được...

XÁC ĐỊNH ĐẬM ĐỘ VI KHUẨN HO GÀ

0
PHỤ LỤC 15.5 Nguyên tắc Thực tế một hỗn dịch vi khuẩn ho gà có đậm độ 10 tỷ vi khuẩn/ml tương ứng với 10 IOU (đem vị độ đục quốc tế) khi...

XÁC ĐỊNH TÍNH AN TOÀN VẮC XIN DTwP HẤP PHỤ

0
phụ lục 15.4 An toàn đặc hiệu Tính an toàn đặc hiệu của vắc xin bạch hầu - uốn ván - ho gà toàn tế bào (DTwP) được kiểm tra trên mẫu bán...

XÁC ĐỊNH ĐỘ SỐNG CỦA VẮC XIN BCG

0
PHỤ LỤC 15.1 Kiểm tra độ sống Các vật liệu Dung dịch Sauton loãng 1/4 được sử dụng để pha loãng vắc xin BCG. Môi trường nuôi cấy: Lowenstein - Jensen. Vắc xin BCG mẫu thử...

XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN TÁN CỦA VẮC XIN BCG

0
PHỤ LỤC 15.3 Nguyên lý Vắc xin BCG đông khô sau khi được hoàn nguyên với nước pha thuốc tiêm để kiểm tra độ phân tán của vắc xin này. Nếu vắc xin có...

XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÂN KHÔNG CỦA VẮC XIN BCG

0
PHỤ LỤC 15.2 Vắc xin BCG được đông khô và hàn kín trong điều kiện chân không (0,001 mmHg) và phải được kiểm tra độ chân không bằng thiết bị Tesla vacuum. Kiểm...
- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Irbesartan

0
Dưới dây là hình ảnh của Phổ Phổ Irbesartan với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

METHYLCELULOSE

XUYÊN TIÊU (Quả)

THUỐC TIÊM KANAMYCIN

HOT NEWS

0981.199.836