APLICATIONS

Phổ Tolbutamid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Tolbutamid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

Phổ Diphenhydramin hydroclorid

HOT NEWS