APLICATIONS

Hy thiêm

Herba Siegesbeckiae Cỏ đĩ Bộ phận trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis L.), họ Cúc (Asteraecae). Mô tả Thân rỗng...

BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH

PRIMAQUIN DIPHOSPHAT

Dâu (cành)

HOT NEWS