APLICATIONS

PEPSIN

Pepsinum Pepsin là chế phẩm dạng bột chứa men tiêu protein, lấy từ niêm mạc còn tươi của dạ dày lợn, trâu, bò hoặc cừu,...

ACID HYDROCLORIC

THIÊN NIÊN KIỆN (Thân rễ)

XÍCH THƯỢC (Rễ)

HOT NEWS