- Advertisement -

APLICATIONS

BẠC VITELINAT

BẠC VITELINAT Argentum vitellinicum Argyrol Bạc vitelinat là hợp chất của bạc với vitelin (phospho-protein), phải chứa ít nhất 20,0 % Ag. Tính chất Mảnh hoặc phiến màu nâu...

THUỐC THANG

NƯỚC TINH KHIẾT

MỘC QUA (Quả)

HOT NEWS