APLICATIONS

Phổ Griseofulvin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Griseofulvin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Cốt toái bổ (thân rễ)

NANG ACID TRANEXAMIC

DẦU PARAFIN Paraffinum liquidum

HOT NEWS