- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Erythromycin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Erythromycin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

HOT NEWS