- Advertisement -

APLICATIONS

TẾ TÂN (Rễ và Thân rễ)

TẾ TÂN (Rễ và Thân rễ) Radix et Rhizoma Asari Rễ và thân rễ đã phơi khô của cây Bắc tế tân , cây Hán thành...

PROPYLEN GLYCOL

OFLOXACIN

BENZYLPENICILIN NATRI 

HOT NEWS