- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN DIPHENHYDRAMIN

Tabellae Diphenhydrantim Là viên nén chứa diphenhydramin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1 .20)...

BÈO TẤM

HOT NEWS