VALPROAT NATRI

Valproas natrii Valproat natri là 2-propylpentanoat natri, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C8H15NaO2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Valproat natri Bột kết tinh màu trang hoặc gần như...

VIÊN NÉN COTRIMOXAZOL

Tabellae Cotrimoxazoli Viên nén cotrimoxazol là viên nén chứa trimethoprim và sulfamethoxazol theo tỷ lệ 1 : 5 theo khối lượng. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận...

BỘT PHA TIÊM VANCOMYCIN

Vancomycini pulvis ad injectionem Là bột vô khuẩn của vancomycin hydroclorid có thể có thêm các tá dược và được đóng trong lọ nút kín. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu...

VIÊN NÉN VALPROAT NATRI

Tabellae nutrii valproatis - Là viên nén có chứa valproat natri. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu...

POVIDON

C6nH9n-2NnOn Povidon là α-hydro-ω-hydropoly, chứa các polymer mạch thẳng của 1-ethenylpyrrolidin-2-on. Povidon phải chứa từ 11,5 %đến 12,8 % nitơ (N; ng.tl: 14,01) tính theo chế phẩm khan. Các dạng khác nhau của...

POLYSORBAT 80

Polysorbatum 80 Polysorbat 80 là hỗn hợp các ester từng phần của các acid béo, chủ yếu của acid oleic với sorbitol và các anhydrid của sorbitol đã được ethoxyl hóa với...

POLYSORBAT 60

Polysorbatum 60 Polysorbat 60 là hỗn hợp các ester từng phần của các acid béo, chủ yếu của acid stearic 50 với sorbitol (sorbitol monolaurerat) và các anhydrid của sorbitol đã được...

POLYSORBAT 20

polysorbatum 20 polyoxy ethylen polysorbat 20 là hỗn hợp các ester từng phần của các acid béo, chủ yếu của acid lauric (dodecanoic) với sorbitol (sorbital monolaurerat) và các anhydrid của sorbitol đã...

VIÊN NÉN PIROXICAM

Tabellae Piroxicami Là viên nén chứa piroxicam. Viên có thể được bao phim hoặc bao đường. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20)...

NANG PIROXICAM

Capsulae Piroxicami Là nang cứng chứa piroxicam. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang” (Phụ lục 1.13) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng piroxicam, C15H13N304S, từ...
- Advertisement -

APLICATIONS

TẦM GỬI

TẦM GỬI Herba Loranthi Những đoạn thân, cành và lá đã phơi khô của loài Tầm gửi (Loranthus chinensis DC.) hoặc Loranthus cochinchinensis Lour.), họ Tầm...

BUPIVACAIN HYDROCLORID

HOT NEWS