Đơn lá đỏ (lá)

Folium Excoecariae Đơn mặt trời, Đơn tía Dược liệu là lá đã phơi hay sấy khô của cây Đơn lá đỏ (Excoecaria cochinchinensis Lour.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Mô tả Lá hình bầu dục...

Cỏ tranh ( thân rễ)

CỎ TRANH (Thân rễ) Rhizoma Imperatae cylindricae Bạch mao căn Dược liệu là thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Cỏ tranh {Imperata cylindrica p. Beauy), Họ Lúa (Poaccac). Mô tả Thân rễ...

EMETIN HYDROCLORID

EMETIN HYDROCLORID Emetini hydrochloridum      Emetin hydroclorid là acid (2S,3R,11bS)-2-methyl]-3-ethyl- 9,1O-dimethoxy-1,3,4,6,7,11 b-hexahydro-2H-benzo quinolizin dihydroclorid heptahydrat, phải chứa từ 98,0 % đến 102,0 % C29H40N2O4.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột...

KALI CLORID

Kalii chloridum KCl                               p.t.l: 74,6 Kali clorid phải chứa từ 99,0 % đến 100,5 % KCl, tính theo chế...

PYRIDOXIN HYDROCLORID

C8H11NO3.HCl                 p.t.l:205,6 Pyridoxin hydroclorid là (5-hydroxy-6-methylpyridim 3,4-diyl)dimethanol hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C8H11NO3.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột...
- Advertisement -

APLICATIONS

Hòe (nụ hoa)

Flos Styphnolobii japonici imaturi Nụ hoa đã phơi hay sấy nhẹ đến khô của cây Hòe , họ Đậu (Fabaceae). Mô tả Nụ hoa hình trứng có...

KANAMYCIN SULFAT

Đạm trúc diệp

BÁN CHI LIÊN

HOT NEWS