KEM KETOCONAZOL

Cremoris Ketoconazoli Là thuốc kem có chứa ketoconazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu chung trong chuyên luận “Thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc” (Phụ lục 1.12) và các yêu...

DUNG DỊCH THUỐC DIPHENHYDRAMIN

Solutio Diphenhydramini Là dung dịch thuốc uống chứa diphenhydramin hydroclorid, có thể chứa các chất tạo màu và mùi vị phù hợp. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận...

IOD

lodum I2                              p.t.l: 253,8 Iod phải chứa từ 99,5 % đến 100,5 % I2. Tính chất Phiến nhỏ hoặc tinh thể...
- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN PRIMAQUIN DIPHOSPHAT

Tabellae Primaquini diphosphas Là viên nén chứa primaquin diphosphat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20)...

NIFUROXAZID

Đảng sâm Việt Nam (rễ)

HOT NEWS