Lưu trữ Danh mục: Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

VẮC XIN HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP b CỘNG HỢP (Vaccinum haemophili stirpis b coniugatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin Haemophilus influenzae typ b (Hib) cộng hợp là một chế phẩm được tinh...

1 Các bình luận

VẮC XIN UỐN VÁN HẤP PHỤ (Vaccinum tetani adsorbatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin uốn ván hấp phụ được điều chế từ độc tố uốn ván đã...

VẮC XIN PHẾ CẦU (Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin phế cầu (dạng polysaccharid) là chế phẩm gồm 23 kháng nguyên vỏ polysaccharid...

VẮC XIN NÃO MÔ CẦU POLYSACCHARID CỘNG HỢP (Vaccinum meningococcale polysaccharidum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin não mô cầu có thể ở dạng polysaccharid đơn thuần hoặc cộng hợp,...

VẮC XIN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Vaccinum diphtheriae adsorbatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin bạch hầu hấp phụ được điều chế từ độc tố bạch hầu đã...

(CÁC) VẮC XIN DÙNG CHO NGƯỜI (Vaccina ad usum humanum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin dùng cho người là những chế phẩm chứa các kháng nguyên có khả...

VẮC XIN BCG (Vaccinum BCG cryodessicatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin BCG đông khô là chế phẩm vi khuẩn “Calmette” và “Guerin” sống dùng...

VẮC XIN BẠI LIỆT BẤT HOẠT (IPV) (Vaccinum poliomyelitidis inactivatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin bại liệt bất hoạt là một hỗn dịch vô khuẩn của virus bại...

VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG (Vaccinum poliomyelitidis perorale) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin bại liệt uống là vắc xin được sản xuất từ các chủng virus...