Lưu trữ Danh mục: Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

VẮC XIN VIÊM GAN B TÁI TỔ HỢP (Vaccinum hepatitidis B recombinatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp (rDNA) được sản xuất từ kháng nguyên...

VẮC XIN VIÊM NÃO NHẬT BẢN (Vaccinum encephalitidis japonicae) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin viêm não Nhật Bản là một chế phẩm vô khuẩn được điều chế...

TUBERCULIN PPD (Tuberculini derivatum proteinosum purificatum) – Dược điển Việt Nam 5

Tuberculin PPD là sinh phẩm chứa chất có hoạt tính gây phản ứng da đặc...

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH VIÊM GAN B (Immunoglobulinum humanum hepatitidis B) – Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh miễn dịch viêm gan B dùng cho người là chế phẩm vô trùng...

HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN (Immunoserum tetanicum ad usum humanum) – Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh kháng độc tố uốn ván là chế phẩm có chứa globulin kháng độc...

HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN (Immunoserum contra venena) – Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh kháng nọc rắn là chế phẩm chứa các globulin miễn dịch kháng nọc...

HUYẾT THANH KHÁNG DẠI (Serum antirabicum) – Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh kháng dại là chế phẩm có chứa globulin miễn dịch kháng virus dại,...

HUYẾT THANH KHÁNG BẠCH HẦU (Immunoserum diphthericum) – Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu là chế phẩm chứa globulin kháng độc tố,...

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH DÙNG CHO NGƯỜI (Immunosera ad usunt humanum)- Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh miễn dịch dùng cho người là chế phẩm có chứa globulin miễn dịch...