Phổ Tamoxifen

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Tamoxifen với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Sulpirid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulpirid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Sulfasalazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfasalazin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Sulfamethoxazol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfamethoxazol với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Sulfadiazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfadiazin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…  

Phổ Simvastatin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Simvastatin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Salbutamol Sulfat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Salbutamol Sulfat với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Salbutamol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Salbutamol với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Rifampicin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Rifampicin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Ranitidin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ranitidin hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…
- Advertisement -

APLICATIONS

XÀ SÀNG (Quả)

0
XÀ SÀNG (Quả) Fructus Cnidii Giần sàng Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Xà sàng (Cnidium monneri L.), họ Hoa tán (Apiaceae). Mô tả Quả đóng...

MORPHIN HYDROCLORID

TRẠCH TẢ (Thân rễ)

THUỐC VIÊN NÉN Tabellae

HOT NEWS