Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 15

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 15

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VI POLYSACCHARID CỦA VẮC XIN THƯƠNG HÀN VI POLYSACCHARID

PHỤ LỤC 15.37 Nguyên lý Sử dụng phản ứng điện di miễn dịch rocket để...

XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC VÁC XIN DẠI THEO PHƯƠNG PHÁP NIH

PHỤ LỤC 15.31 Nguyên lý Thử nghiệm NIH (National institute of Health – USA) được...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.40 Nguyên lý Dựa trên phản ứng của lipid với vanilin trong môi...

PHÁT HIỆN MYCOPLASMA BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY

PHỤ LỤC 15.36 Nguyên vật liệu Mẫu thử nghiệm: Nước nổi nuôi tế bào, hỗn...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ PROTEIN CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM BẰNG THUỐC THỬ NESSLER

PHỤ LỤC 15.32 Nguyên lý Phương pháp dựa vào tính chất của thuốc thử Nessler...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHENOL TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

phụ lục 15.28 Phương pháp 1 Nguyên lý Phương pháp dựa vào phản ứng tạo...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYD TỒN DƯ TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.25 Nguyên lý Có hai phương pháp xác định hàm lượng Formaldehyd tồn...

XÁC ĐỊNH CÔNG HIỆU THÀNH PHẦN UỐN VÁN TRONG VẮC XIN HẤP PHỤ CHỨA GIẢI ĐỘC TỐ UỐN VÁN

PHỤ LỤC 15.22 Công hiệu của thành phần uốn ván trong vắc xin DTwP được...

XÁC ĐỊNH CÔNG HIỆU CỦA VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

PHỤ LỤC 15.21 Xác định công hiệu (hiệu giá) của vắc xin bại liệt uống...