Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 15

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 15

XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ THẦN KINH TỒN DƯ TRONG VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

PHỤ LỤC 15.20 Khỉ dùng để thử nghiệm có cân nặng không dưới 1,5 kg....

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TOÀN PHẦN CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM BẰNG THUỐC THỬ NESSLER

PHỤ LỤC 15.18 Nguyên lý Phương pháp dựa vào tính chất của thuốc thử Nessler...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG DẠI

phụ lục 15.17 Hiệu giá huyết thanh kháng dại được xác định dựa trên nguyên...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG ĐỘC TỐ UỐN VÁN

PHỤ LỤC 15.16 Hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván được xác định...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG ĐỘC TỐ BẠCH HẦU

PHỤ LỤC 15.15 Hiệu giá huyết thanh kháng độc tố bạch hầu được xác định...

KIỂM TRA VÔ TRÙNG VẮC XIN/SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.7 Việc kiểm tra vô trùng vắc xin/sinh phẩm được thực hiện trong...

XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT KHÁNG NGUYÊN HBsAg

PHỤ LỤC 15.39 CÁCH XÁC ĐỊNH Thử nghiệm xác định độ tinh khiết kháng nguyên...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYSACCHARID TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.38 Nguyên lý Polysaccharid có trong mẫu thử được chuyển thành đường đơn,...

XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TỒN DƯ TRONG VẮC XIN, SINH PHẨM ĐÔNG KHÔ

PHỤ LỤC 15.35 Nguyên Lý Sử dụng phương pháp Karl Fischer để xác định độ...

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ LƯU MẪU

PHỤ LỤC 15.14 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu cho các loại...