XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ THẦN KINH TỒN DƯ TRONG VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

0
PHỤ LỤC 15.20 Khỉ dùng để thử nghiệm có cân nặng không dưới 1,5 kg. Dùng khỉ loài Macaca hoặc Cercopithecus. Hỗn dịch bán thành phẩm đã lọc phải thử song song...

XÁC ĐỊNH TÍNH AN TOÀN VẮC XIN DTwP HẤP PHỤ

0
phụ lục 15.4 An toàn đặc hiệu Tính an toàn đặc hiệu của vắc xin bạch hầu - uốn ván - ho gà toàn tế bào (DTwP) được kiểm tra trên mẫu bán...

XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN TÁN CỦA VẮC XIN BCG

0
PHỤ LỤC 15.3 Nguyên lý Vắc xin BCG đông khô sau khi được hoàn nguyên với nước pha thuốc tiêm để kiểm tra độ phân tán của vắc xin này. Nếu vắc xin có...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
PHỤ LỤC 15.34 Protein có trong vắc xin và sinh phẩm được xác định theo nhiều phương pháp khác nhau, tùy theo từng loại vắc xin và sinh phẩm. Phương pháp Lowry Nguyên lý Protein...

XÁC ĐỊNH CÔNG HIỆU CỦA VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

0
PHỤ LỤC 15.21 Xác định công hiệu (hiệu giá) của vắc xin bại liệt uống gồm 2 nội dung: Xác định hiệu giá virus trong vắc xin bán thành phẩm (đơn týp). Xác định...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIMEROSAL TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
phụ lục 15.29 Có nhiều phương pháp để xác định hàm lượng thimerosal trong vắc xin và sinh phẩm. Tùy theo khả năng hiện có về thiết bị và hóa chất tại...

XÁC ĐỊNH BSA TỒN DƯ TRONG VẮC XIN

0
PHỤ LỤC 15.45 BSA (Bovine Scrum Albumin) là một loại protein dưới dạng huyết thanh bào thai bò (FBS - Fetal Bovine Serum) hoặc huyết thanh bào thai bò (FSC - Fetal...

PHÁT HIỆN MYCOPLASMA BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY

0
PHỤ LỤC 15.36 Nguyên vật liệu Mẫu thử nghiệm: Nước nổi nuôi tế bào, hỗn dịch virus , vắc xin bán thành phẩm và thành phẩm. Môi trường nuôi cấy: Môi trường lỏng 1:...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SACCHARID TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ORCINOL

0
PHỤ LỤC 15.42 Nguyên tắc Phương pháp cho phép định lượng polyribosylribitol phosphat (PRP), polysaccharid này được xem là thành phần hoạt động chính của vắc xin Haemophilus influenza typ b. Phương pháp...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG DẠI

0
phụ lục 15.17 Hiệu giá huyết thanh kháng dại được xác định dựa trên nguyên lý của phản ứng trung hòa in vivo của một liều cố định virus dại thử thách...
- Advertisement -

APLICATIONS

PROCAIN HYDROCLORID

0
C13H20N2O2.HCl P.t.l: 272,8 Procain hydroclorid là 2-(diethylamino)ethyl-4-amino benzoat hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C13H20N2O2.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính...

HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN.

BÁN CHI LIÊN

NƯỚC OXY GIÀ LOÃNG 3 %

HOT NEWS