KIỂM TRA ĐỘC TÍNH ĐẶC HIỆU (AN TOÀN ĐẶC HIỆU) TRONG VẮC XIN BCG...

0
PHỤ LỤC 15.9 CÁCH TIẾN HÀNH Thử nghiệm “Kiểm tra độc tính đặc hiệu (an toàn đặc hiệu) trong vắc xin BCG đông khô” dùng để phát hiện độc tính đặc hiệu của...

XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÂN KHÔNG CỦA VẮC XIN BCG

0
PHỤ LỤC 15.2 Vắc xin BCG được đông khô và hàn kín trong điều kiện chân không (0,001 mmHg) và phải được kiểm tra độ chân không bằng thiết bị Tesla vacuum. Kiểm...

THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG THÀNH PHẦN BẠCH HẦU – UỐN VÁN – HO GÀ...

0
PHỤ LỤC 15.19 Các thành phần bạch hầu, uốn ván, ho gà toàn tế bào trong vắc xin DTwP hấp phụ được tiến hành kiểm tra nhận dạng theo các bước như...

XÁC ĐỊNH CHẤT GÂY SỐT TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
PHỤ LỤC 15.12 Thử nghiệm chất gây sốt là phương pháp sinh học dùng để đánh giá tính chất gây sốt của vắc xin, sinh phẩm dựa trên sự tăng thân nhiệt...

XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG ĐỘC TỐ UỐN VÁN

0
PHỤ LỤC 15.16 Hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván được xác định bằng cách so sánh mức độ bảo vệ giữa liều kháng độc tố uốn ván thử nghiệm...

XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT KHÁNG NGUYÊN HBsAg

0
PHỤ LỤC 15.39 CÁCH XÁC ĐỊNH Thử nghiệm xác định độ tinh khiết kháng nguyên HBsAg được thực hiện trong giai đoạn bán thành phẩm của vắc xin viêm gan B. Độ tinh khiết...

XÁC ĐỊNH CÔNG HIỆU CỦA VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG

0
PHỤ LỤC 15.21 Xác định công hiệu (hiệu giá) của vắc xin bại liệt uống gồm 2 nội dung: Xác định hiệu giá virus trong vắc xin bán thành phẩm (đơn týp). Xác định...

XÁC ĐỊNH pH CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

2
PHỤ LỤC 15.33 Nguyên lý Trị số pH của một dung dịch vắc xin hay sinh phẩm được xác định bằng cách đo thể hiện giữa điện cực chỉ thị nhạy cảm với...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CESI TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

0
PHỤ LỤC 15.41 Nguyên lý Cesi tồn dư trong quá trình tinh khiết HBsAg được xác định bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion. Tiến hành Mẫu chuẩn: hút 1 ml nước khử ion...

XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN TÁN CỦA VẮC XIN BCG

0
PHỤ LỤC 15.3 Nguyên lý Vắc xin BCG đông khô sau khi được hoàn nguyên với nước pha thuốc tiêm để kiểm tra độ phân tán của vắc xin này. Nếu vắc xin có...
- Advertisement -

APLICATIONS

Dạ cầm

0
Her ba Hedyotidis capitellatae Cây loét mồm Phần trên mặt đất phơi hay sấy khô của cây Dạ cầm (Hedyotis capitellata Wall, ex G. Don), họ Cà...

NHÔM PHOSPHAT KHÔ

MAI Mực

THIÊN TRÚC HOÀNG

HOT NEWS