NHIỆT KẾ

PHỤ LỤC 3.2 Các thiết bị đo nhiệt độ thích hợp cho các thử nghiệm trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong hệ...

CÂN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

phụ lục 3.1 Xác định khối lượng là bước thường xuyên trong quy trình phân tích. Cân là thiết bị phòng thí nghiệm cần thiết trong hầu hết các phép phân tích....

APLICATIONS

DỊCH PHÂN TÁN 30 % CỦA ACID METH ACRYLIC VÀ ETHYLACRYLAT ĐỒNG...

DỊCH PHÂN TÁN 30 % CỦA ACID METH ACRYLIC VÀ ETHYLACRYLAT ĐỒNG TRÙNG HỢP(1 : 1) Acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisati 1 : 1 dispersio 30...

Phổ Phenytoin

Phổ Cetirizin hydroclorid

HOT NEWS