NHIỆT KẾ

PHỤ LỤC 3.2 Các thiết bị đo nhiệt độ thích hợp cho các thử nghiệm trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong hệ...

CÂN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

phụ lục 3.1 Xác định khối lượng là bước thường xuyên trong quy trình phân tích. Cân là thiết bị phòng thí nghiệm cần thiết trong hầu hết các phép phân tích....
- Advertisement -

APLICATIONS

DUNG DỊCH ACID BORIC 3 %

DUNG DỊCH ACID BORIC 3 % Solutio Acidi borici 3 % DUNG DỊCH ACID BORIC 3 % Là dung dịch dùng tại chỗ của acid boric trong...

VIÊN NÉN PIROXICAM

VIÊN NÉN VALPROAT NATRI

HOT NEWS