NHIỆT KẾ

PHỤ LỤC 3.2 Các thiết bị đo nhiệt độ thích hợp cho các thử nghiệm trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong hệ...

CÂN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

phụ lục 3.1 Xác định khối lượng là bước thường xuyên trong quy trình phân tích. Cân là thiết bị phòng thí nghiệm cần thiết trong hầu hết các phép phân tích....
- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN ACICLOVIR

VIÊN NÉN ACICLOVIR Tabellae Acicloviri VIÊN NÉN ACICLOVIR Là viên nén chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục...

Phổ Isosorbid dinitrat

Đương quy (rễ)

LỖ KHÍ VÀ CHỈ SỐ LỖ KHÍ

HOT NEWS