CAO KHÔ CHÈ DÂY

Cao khô chè dây Extractum Ampelopsis siccus Cao khô chè dây được điều chế từ lá của cây Chè dây (Ampelopsis cantoniensis Planch.), họ Nho (Vitaceae) bằng phương pháp thích hợp để...

CAO ĐẶC ÍCH MẪU

Cao đặc ích mẫu Extractum Leonuri japonici spissum Cao đặc ích mẫu được bào chế từ phần trên mặt đất của cây Ích mẫu (Leonurus japonicus Houtt.), họ Bạc hà (Lamiaceae) bằng...

CAO ĐẶC ĐINH LĂNG

Cao đặc đinh lăng Extractum Polysciacis fruticosae spissum Cao đặc đinh lăng được điều chế từ rễ cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa Harms), họ Nhân sâm (Araliaceae) bằng phương pháp thích hợp...

CAO ĐẶC DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG

Cao đặc diệp hạ châu đắng Extractum Phyllanthi amari spissum Cao đặc diệp hạ châu đắng được bào chế từ lá cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amanis Schum, et Thonn.) họ...

CAO ĐẶC ACTISÔ

Cao đặc actisô  Extractum Cynarae spissum Cao đặc actiso được bào chế từ lá cây Actisô (Cynara scolymus L.) họ Cúc (Asteraceae) theo phương pháp thích hợp để chế phẩm có hàm lượng...
- Advertisement -

APLICATIONS

NIFUROXAZID

C12H9N3O5                                               ...

EMETIN HYDROCLORID

Phổ Salbutamol

HOT NEWS