GLOBULIN MIỄN DỊCH NGƯỜI

0
Globulin miễn dịch người là chế phẩm dạng lỏng hoặc đông khô có chứa các globulin miễn dịch, chủ yếu là IgG từ huyết tương người bình thường. Globulin miễn dịch...

ABACAVIR SULFAT

0
ABACAVIR SULFAT Abacavir sulfat là biscyclopent-2-enyl]methanol] sulfat, phải chứa từ 99,0 % đến 101.0 % C28H38N12O6S, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột màu trắng hoặc gần như trắng. Tan trong nước, thực tế...

ACEBUTOLOL HYDROCLORID

0
ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng....
- Advertisement -

APLICATIONS

ORESOL

0
Sales perorales ad rehydratationem Thuốc bột uống bù dịch Chế phẩm là thuốc bột uống có chứa glucose hoặc glucosekhan, natri clorid, kali clorid và natri...

VIÊN NÉN METHIONIN

PYRIDOXIN HYDROCLORID

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC

HOT NEWS