Lưu trữ Danh mục: Các chuyên luận

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Các chuyên luận

Bột Bình Vị – Dược điển Việt Nam 5

Công thức Thương truật (Rhizoma Atractylodis) 80 g Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis) 50 g...

ACID AMINOCAPROIC (Acidum aminocaproicum) – Dược Điển Việt Nam 5

Acid aminocaproic là acid 6-aminohexanoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C6H13NO2, tính...

VIÊN NÉN ASPIRIN VÀ CAFEIN (Tabellae Aspirini et Caffeini) – Dược Điển Việt Nam 5

Là viên nén chứa aspirin và cafein. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu...

VIÊN NÉN BAO TAN TRONG RUỘT ACID ACETYLSALICYLIC (Tabellae Acidi acetylsalicylici, viên bao tan trong ruột aspirin) – Dược Điển Việt Nam 5

Là viên nén bao tan trong ruột chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng...

VIÊN NÉN ACICLOVIR (Tabellae Acicloviri) – Dược Điển Việt Nam 5

Viên nén Aciclovir Là viên nén chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu...

KEM ACICLOVIR (Cremoris Acicloviri) – Dược Điển Việt Nam 5

Km Aciclovir là thuốc kem dùng ngoài da có chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp...

ACICLOVIR (Aciclovirum) – Dược Điển Việt Nam 5

Aciclovir là 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0%, C8H11N5O3, tính theo chế phẩm...

NANG ACETYLCYSTEIN (Capsulae Acetylcysteini) – Dược Điển Việt Nam 5

Là nang cứng chứa acetylcystein. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên...

TUBERCULIN PPD (Tuberculini derivatum proteinosum purificatum) – Dược điển Việt Nam 5

Tuberculin PPD là sinh phẩm chứa chất có hoạt tính gây phản ứng da đặc...

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH VIÊM GAN B (Immunoglobulinum humanum hepatitidis B) – Dược điển Việt Nam 5

Huyết thanh miễn dịch viêm gan B dùng cho người là chế phẩm vô trùng...