Download Dược Điển Việt Nam 5 online PDF miễn phí

Nội dung:

Dược điển Việt Nam 5 bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

  • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
  • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
  • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
  • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
  • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
  • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Hiệu Lực

Dược điển Việt Nam 5 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam 5 đều bãi bỏ.

Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam V.

Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ/ Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Link tải Dược điển Việt Nam 5 online bản pdf:

Link tải Dược Điển Việt Nam 5 PDF Free

 

[sociallocker id=4672]

Dược điển Việt Nam 5 quyển 1

Dược điển Việt Nam 5 quyển 2

[/sociallocker]

 

DOWNLOAD TỪNG PHẦN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V – PDF SEARCHABLE

[sociallocker id=4672]

[LuuAnh.com 1] DDVN5 TAP 1 DANH MUC CAC CHUYEN LUAN

[LuuAnh.com 2] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN A

[LuuAnh.com 3] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN B

[LuuAnh.com 4] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN C

[LuuAnh.com 5] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN D

[LuuAnh.com 6] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN E&F

[LuuAnh.com 7] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN G

[LuuAnh.com 8] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN H&I&K

[LuuAnh.com 9] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN L

[LuuAnh.com 10] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN M

[LuuAnh.com 11] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN N

[LuuAnh.com 12] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN O&P

[LuuAnh.com 13] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN Q&R&S

[LuuAnh.com 14] DDVN5 TAP 1 CHUYEN LUAN HOA DUOC – PHAN T&V&X&Z

[LuuAnh.com 15] DDVN5 TAP 1 MUC LUC TRA CUU THEO TEN VN-LATIN

[LuuAnh.com 16] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN HUYET THANH, SINH PHAM VA VACCIN

[LuuAnh.com 17] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – A&B&C

[LuuAnh.com 18] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – D&G&H

[LuuAnh.com19] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – I&K&L&M&N&O&P

[LuuAnh.com 20] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – Q&R&S&T

[LuuAnh.com 21] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN DUOC LIEU – U&V&X&Y

[LuuAnh.com 22] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN CAO DUOC LIEU, DAU, TINH DAU

[LuuAnh.com 23] DDVN 5 TAP 2 – CHUYEN LUAN THUOC CO TRUYEN

[LuuAnh.com 24] DDVN 5 TAP 2 – PHO HAP THU HONG NGOAI find

[LuuAnh.com 25] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 1

[LuuAnh.com 26] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 2

[LuuAnh.com 27] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 3&4&5&6&7&8

[LuuAnh.com 28] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 9&10&11

[LuuAnh.com 29] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 12

[LuuAnh.com 30] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 13

[LuuAnh.com 31] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 14&15

[LuuAnh.com 32] DDVN 5 TAP 2 – PHU LUC – PHU LUC 16&17&18&19

[LuuAnh.com 33] DDVN 5 TAP 2 – MUC LUC TRA CUU VN-LATIN