Download Dược Điển Việt Nam 5 online PDF miễn phí

Nội dung:

Dược điển Việt Nam 5 bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

 • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
 • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
 • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
 • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
 • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
 • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Hiệu Lực

Dược điển Việt Nam 5 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Những quy định trước đây trái với quy định của Dược điển Việt Nam 5 đều bãi bỏ.

Các Ông/Bà Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam V.

Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ/ Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Link tải Dược điển Việt Nam 5 online bản pdf:

Chuyên luận hóa dược

1. https://drive.google.com/file/d/1lQ8YpwS9NmHsDm2QqYP6HzcMl9a_dAGv/view
2. https://drive.google.com/file/d/1c1hoDoVXv8W1G901iuaDQ0QZjmEybdd0/view?usp=drive_web
3. https://drive.google.com/file/d/1LqJy-s7My7jqjPG2NnVo2IK6ZfjVLeu8/view?usp=drive_web
4. https://drive.google.com/file/d/1_Dt78UHQ-ISCeJFa51fsq6zQMvVBheLC/view?usp=drive_web
5. https://drive.google.com/file/d/1FQAuDbif6gwbTp5niF5iWds1Rk9uBvVb/view?usp=drive_web
6. https://drive.google.com/file/d/1XCtQ9GezUU1qz19-hELYgb7np412MHH_/view?usp=drive_web
7. https://drive.google.com/file/d/1dMjJTCT85KZvffVPWxotr5djf5gmNukz/view?usp=drive_web
8. https://drive.google.com/file/d/1X0UtngRiEIGFSEftxgfImiPADByeTcF1/view?usp=drive_web
9. https://drive.google.com/file/d/1HR7tJx5W3-1mzTncxjypeS2xHJF3GYH_/view?usp=drive_web
10. https://drive.google.com/file/d/1E_hXIA0qjTPUVRx3vqrs_xcbsgSdyeUA/view?usp=drive_web
11. https://drive.google.com/file/d/1jO4J0cC0QkdyetQBCvWQ5dMMAH0H5ZdC/view?usp=drive_web
12. https://drive.google.com/file/d/16icEUPqHTb2qYeO9Ew8NeeqveUrtVl2D/view?usp=drive_web
13. https://drive.google.com/file/d/1Pihod4tpQxUdqpOi-RnCUtIXnzgUpKgb/view?usp=drive_web

Chuyên luận huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin:

https://drive.google.com/file/d/1YA2D2MiVf9Slz8fYFgylfHGVaRxYRuhj/view

Chuyên luận dược liệu:

 1. https://drive.google.com/file/d/1DiTz2ZfDxl9Oe1TCGP8kybDB2-DvOPPJ/view
 2. https://drive.google.com/file/d/18d6Cx6uJVSiB_DYdj3RYTbsu63CtlGwP/view?usp=drive_web
 3. https://drive.google.com/file/d/19Hc4Zl9guFrIurmvf1Ivb_cDIs3E8B_N/view?usp=drive_web
 4. https://drive.google.com/file/d/1RBaAAeaRF2lVI5Pk8uItHKURUHblQGzJ/view
 5. https://drive.google.com/file/d/1G91udEnoq5yq63WT5zZx1bb-Om9ZTskV/view

Chuyên luận cao dược liệu, dầu, tinh dầu:

https://drive.google.com/file/d/1CRXzguuxEKh6dF9-b5W_VH0-vN94p4xO/view

Chuyên luận thuốc cổ truyền:

https://drive.google.com/file/d/1hir93TCRxo8nh-2HKmlQa8ylFA3aBIy5/view

Phổ hấp thụ hồng ngoại:

https://drive.google.com/file/d/1zRtojoIsxkJt0_XgAMy2OE7wMBt_kY5M/view?usp=drive_web

Phụ lục:

 1. https://drive.google.com/file/d/1PswsiYFqHL8R__uWayuUBaYU1C8WbXQt/view?usp=drive_web
 2. https://drive.google.com/file/d/1tV6BNeeWam-C7mBBFruXsVNCk7Hii4Jh/view
 3. https://drive.google.com/file/d/1LpO7bEJRvBAoIYZBydQqn1rN7q3HGSz7/view
 4. https://drive.google.com/file/d/1xKi92W_eUgHjsQVWZ90IkrJr_tO56iT-/view
 5. https://drive.google.com/file/d/1RfooaH9J05l51XvcNGMZgsvRXo650r0i/view

6. https://drive.google.com/file/d/1iTMGZvpyZ3wkHFPd-PbfrExsHBU9LIjH/view

 1. https://drive.google.com/file/d/1ChFLIqBoN_QVw-S6fUxsMpevwTx57u0m/view
 2. https://drive.google.com/file/d/18dZl15CvSiNcZkmKjQtrY8k_F_T4a1K9/view